Công nghệ USP

USP (Urea Super Phosphate) là công nghệ độc đáo và có bản quyền của Pháp do Baconco sản xuất tại Vietnam. Nó cho phép sự kết hợp giữa U-rê và Super Phosphate, hai thành phần này thường thì không thể kết hợp với nhau trong điều kiện bình thường. Công thức đạt được trong sự

Công nghệ AVS

AVS là công nghệ áo vi sinh độc quyền của Baconco. Ngày nay, Baconco không ngừng cải tiến công nghệ độc đáo này để những sản phẩm AVS “đã tốt nay còn tốt hơn” với công nghệ từ Pháp quốc

Công nghệ Turbo mix

Turbomix là dây chuyền sản xuất các loại phân bón hòa tan và phân bón lá độc quyền của BACONCO CROP CARE. Qua 3 năm thử nghiệm và phát triển, Turbomix cho phép BACONCO sản xuất nhiều công thức phân bón lá, phân hòa tan chất lượng cao, giá cả cạnh tranh. Với sự chọn

Cuộn lên trên cùng