TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN THUỐC BVTV

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: NVKD Phân Bón Thuốc BVTV) 1. Mô tả công việc: – Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện có của công ty và giới thiệu các sản phẩm mới đến khách hàng. – Xác định khách hàng tiềm năng, tìm kiếm và tiếp cận khách

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 NV KCS) Mô tả công việc: Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, và nguyên vật liệu trước khi sản xuất. Kiểm tra đủ số lượng nguyên liệu sản xuất, cân đo đếm đủ các nguyên liệu trước khi sản xuất. Theo dõi, quan

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ONLINE

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 NV NVBH Online) Mô tả công việc: Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng và đăng bài trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Instagram và kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo,… Chăm sóc, duy trì quan hệ

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 Trưởng phòng Kinh Doanh Phân Bón, Thuốc BVTV) 1. Mô tả công việc: – Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số. – Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 NV Kế Toán Công Nợ) Mô tả công việc: Lập phiếu nhập – phiếu xuất khi phát sinh hàng ra – vào nhà máy. Nhập giá mua vào, bán ra các nguyên liệu/thành phẩm. Theo dõi công nợ khách hàng/nhà cung cấp. Đôn đốc

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ KHO

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: NV Thủ Kho) Mô tả công việc: Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng. Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất kho. Nhận các chứng từ giao hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy

Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Phân Bón Thuốc BVTV Nam Sông Hậu

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 Quản lý kinh doanh Phân Bón Thuốc BVTV Nam Sông Hậu) Mô tả công việc: Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào

Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Phân Bón Thuốc BVTV Đông Nam Bộ

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 Quản lý kinh doanh Phân Bón Thuốc BVTV Đông Nam Bộ) Mô tả công việc: Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VI SINH

CÔNG TY TNHH VIỆT GIA MINH (Tuyển dụng vị trí: 01 Nhân Viên Vi Sinh) Mô tả công việc: Phân lập, tuyển chọn, bảo quản các chủng vi sinh vật. Phân tích vi sinh các mẫu thử nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm. Báo cáo hóa chất, chủng chuẩn. Pha chế hóa

Cuộn lên trên cùng