Công nghệ USP

USP (Urea Super Phosphate) là công nghệ độc đáo và có bản quyền của Pháp do Baconco sản xuất tại Vietnam. Nó cho phép sự kết hợp giữa U-rê và Super Phosphate, hai thành phần này thường thì không thể kết hợp với nhau trong điều kiện bình thường. Công thức đạt được trong sự kết hợp này là: NP 20-10-0+15CaO+7S.

Thành phần P2O5 được lấy từ đá phosphate để làm nguyên liệu, nhưng quá trình sản xuất rất an toàn và thân thiện với môi trường bởi vì nó không sinh ra phụ phẩm là thạch cao. Từ USP hạt, có thể phối trộn với nhiều loại nguyên liệu để tạo ra nhiều công thức phân bón.

12 năm thử nghiệm, nghiên cứu phát triển và cải tiến đã cho phép Baconco nắm bắt được tính ưu việt của sản phẩm và dẫn đến sự thành công trong kinh doanh tại Việt Nam.

Baconco đã phát triển một bộ sản phẩm mang tên “USP HIGH TECH”, bao gồm nhiều công thức, cho nhiều loại cây trồng.

Cuộn lên trên cùng