GIỚI THIỆU

THÔNG ĐIỆP

Mong muốn trở thành đối tác tin cậy, công ty Việt Gia Minh  xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến sự thành công, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp nước nhà phát triển theo hướng xanh, bền vững, mang lại sự an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Với phương châm hoạt động như trên, chúng tôi cam kết: Không ngừng nỗ lực, sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, phù hợp với sự phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp các sản phẩm hóa chất,  phân bón, thuốc BVTV chất lượng hàng đầu.

 SỨ MỆNH HOẠT ĐỘNG

Không ngừng nâng cao nội lực, tiến tới làm chủ công nghệ và sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Tập trung đầu tư cho viêc nghiên cứu các sản phẩm, mô hình nông nghiệp phù hợp với người dân Việt Nam, hướng tới  việc tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế.

CHÍNH SÁCH

– Về chất lượng: chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với quy định của nhà sản xuất, của pháp luật.

– Dịch vụ: chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng không chỉ hàng hóa chất lượng mà còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ một cách tốt nhất.

Cuộn lên trên cùng