Danh mục

DỊCH TRÙN QUẾ

Chi tiết sản phẩm

DỊCH TRÙN QUẾ

Công dụng:

  • Bung đọt non, mập đọt, nhiều chồi, dày lá, xanh lá
  • Ra hoa mạnh, đồng loạt, tăng số lượng hoa, tăng đậu trái
  • Khắc phục cây còi cọc, lá nhỏ, lá vàng lợt nổi gân, rụng lá
  • Đặc biệt cải thiện bộ rễ, sinh trưởng khỏe, chịu phèn, chịu mặn tốt

Hướng dẫn sử dụng:

  • Pha 1000ml cho 400 – 800 lít nước
  • Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Khi hình thành lá non, đẻ nhánh. Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi quả,. Phục hồi sau thu hoạch
  • Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV
  • Sử dụng 1000 – 2000 lít/ha

Sản phẩm liên quan

Cuộn lên trên cùng