Danh mục

DỊCH TRÙN QUẾ

Chi tiết sản phẩm

Dịch trùn quế 1 lít

Công dụng:

  • Bung đọt non, mập đọt, nhiều chồi, dày lá, xanh lá
  • Ra hoa mạnh, đồng loạt, tăng số lượng hoa, tăng đậu trái
  • Khắc phục cây còi cọc, lá nhỏ, lá vàng lợt nổi gân, rụng lá
  • Đặc biệt cải thiện bộ rễ, sinh trưởng khỏe, chịu phèn, chịu mặn tốt

Hướng dẫn sử dụng:

  • Pha 1000ml cho 400 – 800 lít nước
  • Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Khi hình thành lá non, đẻ nhánh. Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non m giai đoạn nuôi quả. Phục hồi sau thu hoạch.
  • Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV
  • Sử dụng 1000 -2000 lít/ha

Sản phẩm liên quan

Cuộn lên trên cùng