Danh mục

HUMIC

Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

PHÂN BÓN SINH HỌC POTASSIUM HUMATE HB HUMIC

Công dụng:

  • Ra rễ cực mạnh, giải độc hữu cơ
  • Cải tạo đất – hạ phèn – khử mặn
  • Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:

  • Dùng trong tất cả cây trồng. Không phun được
  • Bón trực tiếp: Pha 1kg/ 1000m2
  • Trộn bón: 1kg trộn với DAP, Lân, Urea sử dụng 3 đến 5 công

Sản phẩm liên quan

Cuộn lên trên cùng