Danh mục

KENNEDY 75WP XANH

Chi tiết sản phẩm

KENNEDY 75WP XANH

Đặc trị:

Đạo ôn lá, thân, cổ bông

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng Bệnh hại Cách sử dụng
Lúa Đạo ôn ( lá, thân, cổ bông) Liều lượng: 0,3 – 0,4kg/ha 

Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10%.

Thời gian cách ly: 7 ngày

Sản phẩm liên quan

Cuộn lên trên cùng