Danh mục

MYFATOP 325SE

Chi tiết sản phẩm

MYFATOP 325SE

Công dụng:

Đặc trị lem lép hạt, đạo ôn ( lá và cổ bông), vàng lá hại lúa

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng Bệnh hại Liều dùng
Lúa Lem lép hạt, đạo ôn ( Lá và cổ bông), vàng lá Pha 17 – 18ml/bình 20-25 lít nước, phun 2 bình cho 1000m2. Với lem lép hạt, đạo ôn cổ bông, phun trước và sau khi trổ

Sản phẩm liên quan

Cuộn lên trên cùng