Danh mục

SIÊU LÂN ĐỎ

Chi tiết sản phẩm

SIÊU LÂN ĐỎ

Công dụng:

  • Bung đọt non, mập đọt, nhiều chồi, dày lá, xanh lá
  • Ra hoa mạnh, đồng loạt, tăng số lượng hoa, tăng đậu trái
  • Khắc phục cây còi cọc, lá nhỏ, lá vàng lợt nổi gân, rụng lá
  • Đặc biệt cải thiện bộ rễ, sinh trưởng khỏe, chịu phèn, chịu mặn tốt

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 500ml cho 200 – 400 lít nước hoặc 50ml cho bình 25 lít. Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Khi hình thành lá non, đẻ nhánh. Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi quả. Phục hồi sau thu hoạch

Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

Sản phẩm liên quan

Cuộn lên trên cùng